ទំនាក់ទំនង

Community Translation Organization

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!

ការិយាល័យកណ្តាលរបស់យើង

ផ្ទះលេខ 27 គ។ ផ្លូវកូមៃភូមិត្រពាំងសេសសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាប។
063 5068777
accounts@humantranslation.org (នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ)
chai@humantranslation.org (នាយក​ប្រតិបត្តិ)

ការិយាល័យអនុរបស់យើង

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ, ភូមិបុរីរតនា, សង្កាត់សំរោង, ក្រុងសំរោង, ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
150 មខាងលិចនៃទីបញ្ជាការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត
065 501 8999
ctocambo@gmail.com

13 + 9 =